Wpływ społeczny efektów projektu

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń metaversowych, wykonanych na przestrzeni 5 lat przez nasz zespół.
(lista 5 najważniejszych wydarzeń o charakterze hybrydowym)
Doświadczenia z zaprojektowania powyższych śwodowisk powiększone o wyniki badań nad zachowaniami
użytkowników z zmiennych zakresach natężenia danych i interakcji dostosowanych do nowych standardów telokomunikacji i edukacji.
Taka strategia pozwoli na długotrwały wpływ społeczny oraz stopniowe zwiększanie zasięgów.