Koncepcja działania zespołu badawczego

Do pracy nad koncepcją zespołu badawczego Collegium XR zbieramy doświadczenia w temacie czujników
wizualnych od niemal dekady, obserwując zmieniające się potrzeby klientów z branży artystycznej, kreatywnej
oraz usługowej. Analizując powyższe zjawiska doszliśmy do wniosku, iż sens prowadzenia naszych badań jest
kluczowy dla efektywnego i prawidłowego  rozwoju człowieka. Od zawsze następowała ewolucja w sposobie
gromadzenia informacji ( chronologicznie – rozwój pisma, biblioteki analogowe, komputeryzacja i bazy danych)
ale też sposobie nawigacji stworzonych zasobów (ściana z rysunkami, książka, monitor i myszka, dzisiaj
rozszerzona i mieszana rzeczywistość). Przy tak łatwym dostępie do informacji, zalewie nieprawdziwych
danych, lobby monopolistów rynku producentów IT oraz potrzebie interaktywności człowiek potrzebuje nowych
metod nawigacji i udostępniania.

Szczegółowy opis doświadczenia

dr Michał Hyjek posiada 10 letnie doświadczenie w realizacji projektów interdyscyplinarnych z rodziny
art&science, łączących wiedzę technologiczną i znajomość kontekstu historii sztuki. Więcej dokonań dr Hyjka
(posiadającego także wykształcenie w kierunku matematycznym) poniżej
https://docs.google.com/document/d/1vBTfdJ1aep14CzrO1r3U89MdBADCeZQdT9_ADy-NAiA/edit
Wstępem do projektu Digitalia Narodowe jest praca doktorska dr Hyjka “Implementacja układów
elektronicznych w rzeźbach z małopolskich kamienic. Wpływ lokalnych sieci danych cyfrowych na jakość
odbioru dzieła sztuki” (2017) będąca analizą podwalin pojęcia metaverse – (skrót pracy) –
https://www.instytutxr.tk/doktorat/doktorat_skrot.pdf
Dodatkowo – certyfiakt z kursu tutoringowego oraz mentorskiego, ktory pozwoli na przeprowadzenie
testów użytkownika oraz warsztaty popularyzatorskie.

Wykazane w ocenie wniosku braki w wykształceniu programistycznym nie dotyczą naszego zespołu,
ponieważ 3 z 4 czonków zespołu (dr Michał, Maciej Gniady oraz Anna Siejka) posiadają wiedze na temat
programowania w języku Phyton, C-sharp oraz Html pozwalające na planowanie oraz rozwijanie badań.
W razie bardziej złożonych probelmów programistycznych przewyższających możwliości naszego zespołu
posiadamy rozległą sieć kontaktów na platformie GitHub m. in. specjalistów od computer vision (CV) czyli
dziedziny najbardziej odległej od naszej wiedzy. Poniżej lista repozytoriów:
Gerard Espona – daiUnity
geaxgx -depthaiHandTracking
https://github.com/geaxgx/depthai_hand_tracker/issues/9
https://github.com/geaxgx/depthai_hand_tracker/issues/10
ibai gorordo fernandez – gość od depthai android
https://github.com/ibaiGorordo/depthai-android-unity-example

Stereokit: Nick Klingensmith – Maluoi https://github.com/maluoi/StereoKit/issues/141

dr hab Łukasz Murzyn posiada doświadczenie oraz rozległe kontakty w dziedzinie realizacji projektów
badawczych http://biografik.up.krakow.pl/?p=15796&pdf=15796

mgr Maciej Gniady – laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę łączące
programistyczne oraz artystyczne dzieła wizualne, Diamentowego Grantu 2017 (za program badawczy nad
budowaniem edukacyjnych środowisk immersyjnych) prestiżowego stypendium naukowego przyznawanego do
prac rozwojowych, tutaj nad pracę w dziedzinie multimediów w zakresie wprowadzania nowych modeli
interakcji widza ze smartfonem w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem haptyki.

mgr Anna Siejka – posiada doświadczenie w dziedzinie postprodukcji 3D oraz i jest odpowiedzialna za
nadzorowanie procesem udostępniania wyników badań, wiedzy o projekcie społeczeństwu.

Reszta zespołu dobierana jest na potrzeby realizacji konkretnych zadań w ramach projektu Digitalia Narodowe.
Posiadamy sztab specjalistów z międzynarodowym zasięgiem w tematyce CV (computer vision) (zadanie 2)
oraz laserowego scanningu (zadanie 3), postprodukcji i udostępniania (zadanie 5).
WIęcej – w sekcji partnerzy – https://instytutxr.tk/nauka_a_spoleczenstwo-partnerzy/