Slide background
Slide background
Slide background

Fotografia obozowa rtm. Witolda PILECKIEGO, więźnia KL Auschwitz (w obozie Tomasz SERAFIŃSKI, nr obozowy 4859).

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Slide background

Fotografia obozowa Edwarda CIESIELSKIEGO, więźnia KL Auschwitz (nr obozowy 12 969).

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Slide background

Fotografia obozowa Jana REDZEJA, więźnia KL Auschwitz (w obozie Jan RETKO, 
nr obozowy 5430).

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Slide background

Pełen rozmiar zdjęcia

Pierwsza strona Raportu napisanego przez rtm. Witolda

Pileckiego w Nowym Wiśniczu (APMA-B. Zespół

Pełen rozmiar zdjęcia

Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Wspomnienia, t. 130 k. 1). Archiwum Państwowego

Slide background

Pełen rozmiar zdjęcia

Telegram zawiadamiający o ucieczce

rtm. Witolda Pileckiego (Tomasza Serafińskiego)

z KL Auschwitz w dniu 27.4.1943 roku

(z komanda Bäckerei Landsmann).

(APMA-B. Telegramy o ucieczkach, t. 1 k. 116).

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Slide background

Trójka uciekinierów z KL Auschwitz (od lewej):

Jan Redzej (w obozie Jan Retko, nr 5430),

Witold Pilecki (w obozie Tomasz Serafiński, nr 4859),

Edward Ciesielski (nr 12 969). Nowy Wiśnicz, 1943 r.

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Slide background

Plan z dnia 27.10.1942 roku dotyczący rozbudowy obozu KL Auschwitz (Bebauungsplan für den Auf -

und Ausbau des Konzentrationslagers Auschwitz O.S.). (APMA-B. Akta Zentralbauleitung, syg. KL Au I – BW 2/3/21

Dp. Z. Bau./190-2). Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Pełen rozmiar zdjęcia

Slide background

Fotografia lotnicza wykonana przez pilota alianckiego samolotu rozpoznawczego RSAAF dnia 26 czerwca

1944 roku przedstawiająca kompleks obozowy Auschwitz I oraz Auschwitz II (Birkeanu).

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Pełen rozmiar zdjęcia

Slide background

Panorama zakładów Buna-Werke, należących do IG Farben. Fotografia wykonana w 1945 r.

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Slide background

Auschwitz III, obóz Buna, Monowice - zdjęcie lotnicze wykonane przez aliancki samolot

rozpoznawczy w maju 1944 roku. Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Pełen rozmiar zdjęcia

Slide background

Piotr Mazurkiewicz, fotografia wykonana w latach:

1955-1965, ze zbiorów Grażyny Kowalskiej (wnuczki

Piotra Mazurkiewicza).

Slide background

Most kolejowy na rzece Sole, fotografia z końca XIX wieku, ze zbiorów Tadeusza Firczyka.

Slide background

Witold Pilecki. Być może fotografia ta została wysłana

do rodziny Serafińskich we wrześniu 1943 roku.

Ze zbiorów Muzeum Pamiątek po Janie Matejce

„Koryznówka” w Nowym Wiśniczu.

Slide background

Ludmiła i Tomasz Serafińscy z córkami Beatą i Marią

przed Koryznówką, wrzesień 1942 rok.

Fotografia ze zbiorów Muzeum Pamiątek po Janie

Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu.

Slide background

Trójka uciekinierów z KL Auschwitz przed Koryznówką

(od lewej): Jan Redzej, Witold Pilecki, Edward Ciesielski,

1943 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Pamiątek

po Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu.

Slide background

Stodoła przy Koryznówce, w której mógł nocować rtm. Witold Pilecki. Fotografia prawdopodobnie powojenna

Fotografia ze zbiorów Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu.

Slide background

Witold Pilecki przed Koryznówką, lipiec 1943 rok

Fotografia ze zbiorów Muzeum Pamiątek po

Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu.

Slide background

Witold Pilecki w mundurze rotmistrza. Fotografia

ze zbiorów Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów

Politycznych PRL.

Slide background

ze zbiorów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników

Ziemi Bocheńskiej.

Edmund Zabawski. Fotografia przedwojenna,

Slide background

Edmund Zabawski (nr 19547) – fotografia wykonana przez obozowe gestapo.

Ze zbiorów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Slide background

Zakonnicy, a wśród nich o. Hipolit – Jan Legowicz (6 od lewej, górny rząd). Fotografia ze zbiorów

Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Pełen rozmiar zdjęcia

Slide background

Józef Obora. Fotografia ze zbiorów Stowarzyszenia

Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Slide background

Teofila Obora. Fotografia ze zbiorów Stowarzyszenia

Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Slide background

Helena i Edmund Zabawscy. Fotografia ze zbiorów

Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Bocheńskiej.

Slide background

Opactwo OO. Benedyktynów w Tyńcu, lipiec 1939 r. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Sygn. 3/1/0/9/6530

Slide background

Łódka przy brzegu rzeki. Fotografia poglądowa. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Sygn. 3/131/0/-/450

Slide background

Ruiny zamku Lipowiec w Babicach, fotografia z okresu międzywojennego. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Sygn. 3/1/0/9/23

Slide background

Klasztor i kościół Ojców Bernardynów w Alwerni, fotografia z okresu międzywojennego. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Sygn. 3/1/0/9/5

Slide background

Panorama Wieliczki z widocznym na pierwszym planie drewnianym kościołem pw. św. Sebastiana, 1935 r.

Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Sygn. 3/1/0/9/7493

Slide background

Panorama Wieliczki z widocznym kościołem pw. św. Klemensa. Fotografia z okresu międzywojennego.

Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Sygn. 3/1/0/9/7494

Slide background

Pełen rozmiar zdjęcia

Fragment raportu Witolda Pileckiego

(jednej z jego wersji).

Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych

w Warszawie

(AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj,

sygn. 202/XVIII/1, s. 82 - 84)

Slide background

Pełen rozmiar zdjęcia

Fragment raportu Witolda Pileckiego

(jednej z jego wersji).

Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych

w Warszawie

(AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj,

sygn. 202/XVIII/1, s. 82 - 84)

Slide background

Pełen rozmiar zdjęcia

Fragment raportu Witolda Pileckiego

(jednej z jego wersji).

Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych

w Warszawie

(AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj,

sygn. 202/XVIII/1, s. 82 - 84)

Slide background

Witold Pilecki w mundurze podporucznika

kawalerii. Fotografia z okresu dwudziestolecia

międzywojennego. Ze zbiorów Archiwum

Akt Nowych w Warszawie

Slide background

Pełen rozmiar zdjęcia

Okoliczności sprawy Witolda Pileckiego.

Opinia Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego.

Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych

w Warszawie (AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta

RP i Kancelaria Rady Państwa, sygn. 715, s. 138-140).

Slide background

Pełen rozmiar zdjęcia

Okoliczności sprawy Witolda Pileckiego.

Opinia Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego.

Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych

w Warszawie (AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta

RP i Kancelaria Rady Państwa, sygn. 715, s. 138-140).

Slide background

Pełen rozmiar zdjęcia

Okoliczności sprawy Witolda Pileckiego.

Opinia Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego.

Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych

w Warszawie (AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta

RP i Kancelaria Rady Państwa, sygn. 715, s. 138-140).

Slide background

Pełen rozmiar zdjęcia

Decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 20 maja 1948 roku - odmowa ułaskawienia

Witolda Pileckiego. Ze zbiorów Archiwum Akt

w Warszawie (AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta

Nowych w Warszawie (AAN, Kancelaria Cywilna

Prezydenta RP i Kancelaria Rady Państwa,

sygn. 715, s. 141).

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background